Het team van onze school

Op onze school zitten ongeveer 350 kinderen. Ieder kind is uniek en dus moeten we ook proberen in ons team mensen/functies bij elkaar te brengen die in goede samenwerking (bijna) alle kinderen kunnen helpen in hun ontwikkeling. Graag vertellen we iets over de organisatie van het team binnen obs 't Vierspan.

Directie
Binnen onze school is de directeur eindverantwoordelijk voor alles wat binnen de school gebeurt. Zijn werkzaamheden zijn o.a.:

  • medewerkers indelen in de verschillende groepen en voor de verschillende taken.
  • aansturen van de organisatie, d.w.z. dat hij bijvoorbeeld er op toeziet dat alle medewerkers zich aan de afspraken houden; dat hij klassenbezoeken aflegt en met leerkrachten gesprekken heeft over wat ze nodig hebben om kinderen optimaal te kunnen helpen.
  • verlof verlenen als ouders daar om vragen al zijn hier wel strikte regels voor.
  • schoolplannen maken en schoolgids actueel houden.
  • met de andere directeuren binnen de Stichting Present overleggen en samen plannen maken.
  • rondleidingen verzorgen voor eventuele nieuwe ouders.
  • soms teveel om op te noemen.
Onze directeur is Carla Bot.

Leerkrachten
Onze leerkrachten zijn stuk voor stuk enthousiaste en gemotiveerde professionals. Van nature nieuwsgierig naar wat kinderen nodig hebben om verder te groeien. Dat doe je als leerkracht niet alleen, maar samen met je collega's. Er wordt bijvoorbeeld regelmatig overlegd door de leerkrachten van dezelfde groepen op de verschillende locaties. Hoe doe jij dat? Hoe werkt dat dan? Hoe vinden de kinderen die manier van werken? In die overleggen kun je als leerkracht ook even sparren over een leerling waar het minder lekker mee gaat. Kortom: samen komen we verder. De leerkracht heeft de contacten met de ouders. De leerkracht als professional op het gebied van onderwijs en jij als ouder als deskundige op het gebied van de opvoeding van jouw kind.

Op onze school werken ongeveer 30 leerkrachten.

Vakleerkracht Gymnastiek
Bewegen is belangrijk voor iedereen en zeker voor kinderen. Niet alleen vanwege de gezondheid, maar ook vooral om de motoriek en andere vaardigheden verder te ontwikkelen. En wat te denken van samenwerken en samen spelen. Kinderen op een goede manier en op een juist niveau laten bewegen is een vak apart.  Daarom hebben we op onze school een vakleerkracht gymnastiek binnen ons team. Zij geeft alle kinderen van groep 3 t/m 8 twee keer per week gymnastiek. 

Onderwijsassistenten
De onderwijsassistenten werken eigenlijk in opdracht van de leerkracht. Soms halen ze een kind of een groepje kinderen even uit de klas om iets extra te oefenen. Soms ook nemen ze de groep even over, zodat de leerkracht even buiten de klas een kind of groepje kinderen extra kan helpen. Wanneer er te weinig leerkrachten zijn om alle groepen te bemensen staan de onderwijsassistenten ook voor de groep. Als school zijn we ongelooflijk blij met en ook trots op onze onderwijsassistenten. De extra handen, die zij leveren, maar ook de inzichten die zij met ons delen helpen de leerkrachten om het onderwijs voor jouw kind nog beter op maat in te richten.

Op onze school werken 5 onderwijsassistenten.

Interne Begeleiders
De Interne Begeleider heeft binnen onze school een aantal grote aandachtsgebieden, te weten:
  • Vraagbaak voor leerkrachten als het even niet lukt met een leerling
  • Aandacht voor de resultaten. Na een toetsweek bespreekt de Interne Begeleider de resultaten met de leerkracht om samen te kunnen kijken of er onderdelen zijn die nog niet goed genoeg zijn. We zijn kritisch op ons eigen handelen.
  • Begeleiden van de routes naar andere vormen van onderwijs, bijvoorbeeld Speciaal Onderwijs of Voortgezet Onderwijs.
Op onze school werken 2 Interne Begeleiders.

Gedragscoach
De gedragscoach is dé vraagbaak voor leerkrachten als het gedrag een kind even in de weg zit. Vaak komt de gedragscoach dan even in de klas kijken en kan daarna tips geven hoe de leerkracht misschien iets anders met de leerling om kan gaan of welke trucs misschien ingezet kunnen worden om de leerling te helpen wel weer mee te kunnen doen.

We hebben op onze school 1 gedragscoach.

Administratieve krachten
De administratieve kracht ondersteunt de directie o.a. op het gebied van de financiële en leerlingadministratie. Daarnaast doen zij de bestellingen, houden zich bezig met de bibliotheek, etc. De administratieve kracht is voor ons als 'de spin in het web'.

Op onze school hebben we 2 administratieve krachten.

Conciërge
Onze conciërge is van alle markten thuis. Hij zorgt ervoor dat de scholen er netjes bij staan, maar timmert ook allerlei spullen als een kapstok, tafel, etc.  Daarnaast helpt hij van tijd tot tijd bij de technieklessen en verzorgt in groep 8 ook een cursus gebarentaal. Kortom: onmisbaar.

Op onze school is 1 conciërge werkzaam.

School Maatschappelijk Werker
Daar waar het kan en nodig is organiseren we ondersteuning voor de leerkrachten en leerlingen. Maar we hebben ook ouders. Ook bij ouders leven soms vragen over gedrag en opvoeding. Daarom hebben we een afspraak gemaakt met Ons Stede Broec om 1 dagdeel per week een Schoolmaatschappelijk Werker binnen onze school beschikbaar te hebben. 
Je  kunt als ouder bij haar terecht voor sociale, pedagogische en maatschappelijke vragen. Denk hierbij aan vragen over de opvoeding, pesten, problemen op school, psychische problemen, scheiding, overbelasting van jou als ouder etc. 

Netwerk
We hebben veel deskundigheid en kennis binnen het team, maar soms is dat niet voldoende. Dan vallen we terug op alle mensen in ons netwerk. Dat zijn bijvoorbeeld de collega's, die op de andere scholen van de Stichting Present werken. En als het om meer gespecialiseerde kennis en deskundigheid gaat kunnen we een beroep doen op het Samenwerkingsverband West-Friesland, maar ook lokale zorgaanbieders. Zo werken we altijd aan het uitbreiden van ons netwerk, zodat we ook jouw 'unieke' kind optimaal kunnen begeleiden.