Voorschoolse- en naschoolse opvang

Voorschoolse- en naschoolse opvang wordt geregeld door reguliere opvangorganisaties:
Berend Botje                 www.berendbotje.nl
Kappio                            www.kappio.nl
Smallsteps                     www.smallsteps.nl


Berend Botje heeft een vestiging in locatie De Woud