Medezeggenschapsraad

De MR (Medezeggenschapsraad) houdt zich vooral bezig met de beleidsmatige kant van de school en spreekt met de directeur over zaken als vakantierooster, groepsverdeling, schoolgids, etc. Binnen onze school heeft elke locatie een deel-MR. Hierin zitten ouders en leerkrachten van één locatie. Alle deel-MR-en samen vormen de MR van obs 't Vierspan.

Leden personeelsgeleding: Helga Goedhart, Marisa Hofman, Kitty Vermeer, Katje Freijsen
Leden oudergeleding: Kirsten Bunschoten, Kathalijne van Santen, Melanie Boon, Fokke Bootsman en Barry Konst