Een dag in de klas (groep 1/2)

Uw zoon of dochter is bijna 4 jaar en gaat binnenkort naar de basisschool.
Een grote stap in het leven van uw kind en ook voor u als ouder(s) is het nogal een verandering.
Eerst mag uw kind vijf keer een ochtend meedraaien om een beetje te wennen aan de nieuwe juf en de nieuwe klasgenootjes. Voor onze kleutergroepen staan ervaren leerkrachten die ervoor zorgen dat uw zoon of dochter zich snel thuis voelt en met plezier naar school gaat.
In de kleutergroepen staan allerlei leuke en leerzame activiteiten op het programma. We beginnen altijd in de kring, waar elk kind een vast, eigen plekje heeft.
Veel aandacht wordt besteed aan taal, omdat een goede taalontwikkeling de noodzakelijke basis is voor alle andere vakgebieden op de basisschool.
In onze groepen 1/2  gebruiken we de methode “Schatkist”, een voorloper van de leesmethode Veilig Leren Lezen die in onze groep 3 wordt gebruikt.
“Schatkist” biedt allerlei talige activiteiten die op een leuke, speelse manier geoefend worden. De kinderen reageren er enthousiast op !
Ook aan de andere ontwikkelingsgebieden wordt ruim aandacht besteed:  muziek, bewegingsonderwijs, creativiteit en rekenvaardigheden. Ook gebruiken we educatieve computerprogramma’s.
En in al die lessen komt steeds weer terug: “Hoe gaan we met elkaar om ?”
Wat doe je als je vriendje met iemand anders gaat spelen, terwijl jij net zo graag met hem wilde spelen? Hoe kunnen we elkaar helpen ? Hoe lossen we kleine ruzietjes op ?
Kortom: elke dag is gevuld met samen spelen en werken in een positieve sfeer !
Want aan enthousiasme ontbreekt het nooit bij kleuters !!