Aanmelden nieuwe leerlingen

Een basisschool kiezen voor uw kind kan heel erg lastig zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om u op school te ontvangen en eerst maar eens met elkaar in gesprek te gaan en de school te verkennen. 
Voor de een is de sfeer bepalend en een ander kijkt juist heel erg naar een lesprogramma.
Mocht u interesse hebben om nader kennis te maken met één (of meerdere) locatie(s) van 't Vierspan en de mensen die daar werken, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen voor een gesprek/rondleiding.
Uiteraard kunt u tijdens de eerste kennismaking uw kind(eren) meenemen naar school.

Mailen naar: Vierspan@openbaaronderwijspresent.nl
Of bel naar de locaties:
De Klim-Op 0228-513147
De Wendel  0228-512665
De Woud     0228-512200

Hier vind je het aanmeldformulier voor basisschool 't Vierspan