Waar staan wij voor?

Op onze school zijn alle kinderen van harte welkom.
We maken geen onderscheid in wie je bent, wat je gelooft of waar je vandaan komt.

Iedereen is van waarde!
Iedereen is welkom!

Op onze school mag iedereen er zijn en is iedereen van waarde. Dat brengen we ook over op de leerlingen. We willen een groep mensen zijn, die elkaar respecteert en inspireert.

Wat vinden wij belangrijk?

- Dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school.
Alleen als een kind op de goede plek zit, kan zij/hij zich optimaal ontwikkelen. Als wij het idee hebben dat je kind op een andere plek beter tot zijn of haar recht kan komen zullen we dit ook met je bespreken.
- Dat kinderen uitgedaagd worden om steeds weer wat nieuws te leren.
- Dat kinderen goed leren lezen, rekenen, schrijven, spreken, etc. , maar vooral ook leren samenwerken, leren luisteren naar elkaar, leren kiezen uit verschillende mogelijkheden.
- Dat kinderen leren hoe je anderen kunt helpen om goed te leven volgens duidelijke normen en waarden.
- Dat we met elkaar ook plezier hebben.
School mag ook leuk zijn. Een plek waar je graag naar toe gaat.

Wat we ook belangrijk vinden is dat er een goede samenwerking is tussen school en ouders. Ouders als de woordvoerder namens het kind en de opvoeder van het kind. School als de professionele organisatie, die kinderen kan helpen zich verder te ontwikkelen. ‚Äč